Hôm nay: 21/03/2023
KHO SIM
GỐC
GIAO SIM
Miễn phí
HỖ TRỢ
TRẢ GÓP

Sim Năm Sinh 1970

STT Mạng Sim số Gía bán Điểm Mua sim
1 viettel 0333.06.1970 3.000.000đ 32 Mua ngay
2 viettel 0333.35.1970 3.000.000đ 34 Mua ngay
3 viettel 0333.43.1970 3.000.000đ 33 Mua ngay
4 vinaphone 08.18.01.1970 4.000.000đ 35 Mua ngay
5 viettel 0333.28.1970 3.000.000đ 36 Mua ngay
6 vinaphone 085.666.1970 2.050.000đ 48 Mua ngay
7 vinaphone 082.888.1970 3.090.000đ 51 Mua ngay
8 vinaphone 08.1979.1970 3.190.000đ 51 Mua ngay
9 vinaphone 083.888.1970 4.480.000đ 52 Mua ngay
10 vinaphone 083.999.1970 4.490.000đ 55 Mua ngay
11 vinaphone 0828.98.1970 4.480.000đ 52 Mua ngay
12 vinaphone 083.567.1970 4.750.000đ 46 Mua ngay
13 vinaphone 083.555.1970 2.070.000đ 43 Mua ngay
14 vinaphone 082.666.1970 3.090.000đ 45 Mua ngay
15 vinaphone 082.999.1970 3.990.000đ 54 Mua ngay
16 vinaphone 0818.98.1970 2.060.000đ 51 Mua ngay
17 vinaphone 08.15.09.1970 3.800.000đ 40 Mua ngay
18 vinaphone 0819.12.1970 2.870.000đ 38 Mua ngay
19 vinaphone 08.23.06.1970 2.890.000đ 36 Mua ngay
20 vinaphone 0812.12.1970 3.820.000đ 31 Mua ngay
21 viettel 0389.51.1970 2.300.000đ 43 Mua ngay
22 viettel 0365.82.1970 2.300.000đ 41 Mua ngay
23 viettel 0359.33.1970 3.000.000đ 40 Mua ngay
24 viettel 0354.88.1970 2.000.000đ 45 Mua ngay
25 vinaphone 0822.27.1970 3.000.000đ 38 Mua ngay
26 viettel 0338.59.1970 2.200.000đ 45 Mua ngay
27 viettel 0329.05.1970 3.000.000đ 36 Mua ngay
28 viettel 0394.83.1970 2.350.000đ 44 Mua ngay
29 vietnamobile 05.23.08.1970 4.500.000đ 35 Mua ngay
30 viettel 039.405.1970 3.500.000đ 38 Mua ngay
31 viettel 033345.1970 3.000.000đ 35 Mua ngay
32 viettel 0357.99.1970 2.390.000đ 50 Mua ngay
33 viettel 0394.76.1970 3.500.000đ 46 Mua ngay
34 vinaphone 0819.00.1970 3.690.000đ 35 Mua ngay
35 viettel 0366.30.1970 2.000.000đ 35 Mua ngay
36 vinaphone 0837.76.1970 3.000.000đ 48 Mua ngay
37 viettel 0868.4.4.1970 3.520.000đ 47 Mua ngay
38 vietnamobile 05.28.02.1970 4.500.000đ 34 Mua ngay
39 vinaphone 0849.99.1970 4.500.000đ 56 Mua ngay
40 vinaphone 0826.20.1970 2.280.000đ 35 Mua ngay
41 viettel 0388.33.1970 2.350.000đ 42 Mua ngay
42 vinaphone 0856.19.1970 2.460.000đ 46 Mua ngay
43 viettel 0865.8.7.1970 2.000.000đ 51 Mua ngay
44 viettel 0868.18.1970 2.030.000đ 48 Mua ngay
45 viettel 033339.1970 3.900.000đ 38 Mua ngay
46 vinaphone 0829.98.1970 3.290.000đ 53 Mua ngay
47 vinaphone 0857.50.1970 2.280.000đ 42 Mua ngay
48 viettel 0373.36.1970 2.350.000đ 39 Mua ngay
49 viettel 0332.92.1970 2.570.000đ 36 Mua ngay
50 viettel 039.401.1970 3.500.000đ 34 Mua ngay
51 vinaphone 0853.43.1970 3.000.000đ 40 Mua ngay
52 vinaphone 082.979.1970 4.750.000đ 52 Mua ngay
53 viettel 0868.84.1970 3.340.000đ 51 Mua ngay
54 vinaphone 0828.33.1970 2.460.000đ 41 Mua ngay
55 viettel 0388.12.1970 3.000.000đ 39 Mua ngay
56 viettel 037.345.1970 3.430.000đ 39 Mua ngay
57 viettel 0869.25.1970 2.050.000đ 47 Mua ngay
58 viettel 0869.11.1970 2.500.000đ 42 Mua ngay
59 viettel 039.6.11.1970 4.290.000đ 37 Mua ngay
60 vinaphone 0813.01.1970 3.500.000đ 30 Mua ngay
61 vietnamobile 05.28.12.1970 4.500.000đ 35 Mua ngay
62 vinaphone 0822.24.1970 3.000.000đ 35 Mua ngay
63 vinaphone 0815.39.1970 2.500.000đ 43 Mua ngay
64 viettel 0333.10.1970 2.130.000đ 27 Mua ngay
65 vinaphone 0827.66.1970 2.490.000đ 46 Mua ngay
66 vinaphone 0828.89.1970 3.790.000đ 52 Mua ngay
67 vinaphone 08.12.10.1970 4.750.000đ 29 Mua ngay
68 viettel 0362.08.1970 2.340.000đ 36 Mua ngay
69 vinaphone 0889.99.1970 2.890.000đ 60 Mua ngay
70 viettel 0395.05.1970 2.320.000đ 39 Mua ngay
71 viettel 033.222.1970 4.750.000đ 29 Mua ngay
72 viettel 0868.03.1970 2.080.000đ 42 Mua ngay
73 viettel 0868.4.2.1970 2.000.000đ 45 Mua ngay
74 vietnamobile 05.28.03.1970 2.990.000đ 35 Mua ngay
75 vietnamobile 05.28.05.1970 5.000.000đ 37 Mua ngay
76 viettel 0399.32.1970 2.350.000đ 43 Mua ngay
77 viettel 03.27.05.1970 2.750.000đ 34 Mua ngay
78 viettel 032.989.1970 2.050.000đ 48 Mua ngay
79 viettel 03.3456.1970 3.500.000đ 38 Mua ngay
80 vinaphone 08.18.07.1970 2.690.000đ 41 Mua ngay
81 viettel 0357.39.1970 2.110.000đ 44 Mua ngay
82 viettel 039.409.1970 3.500.000đ 42 Mua ngay
83 vietnamobile 05.22.05.1970 4.500.000đ 31 Mua ngay
84 viettel 0333.63.1970 2.480.000đ 35 Mua ngay
85 viettel 0352.79.1970 2.340.000đ 43 Mua ngay
86 vinaphone 0833.04.1970 3.500.000đ 35 Mua ngay
87 viettel 0328.02.1970 3.190.000đ 32 Mua ngay
88 viettel 036.540.1970 3.500.000đ 35 Mua ngay
89 vietnamobile 05.28.11.1970 4.500.000đ 34 Mua ngay
90 viettel 0869.62.1970 2.170.000đ 48 Mua ngay