Hôm nay: 28/03/2023
KHO SIM
GỐC
GIAO SIM
Miễn phí
HỖ TRỢ
TRẢ GÓP

Sim Năm Sinh 1970

STT Mạng Sim số Gía bán Điểm Mua sim
1 vinaphone 08.18.01.1970 4.000.000đ 35 Mua ngay
2 vinaphone 083.888.1970 4.350.000đ 52 Mua ngay
3 vinaphone 085.666.1970 2.010.000đ 48 Mua ngay
4 vinaphone 08345.7.1970 1.925.000đ 44 Mua ngay
5 vinaphone 083.454.1970 1.100.000đ 41 Mua ngay
6 vinaphone 0823.93.1970 1.100.000đ 42 Mua ngay
7 vinaphone 08.1979.1970 3.190.000đ 51 Mua ngay
8 vinaphone 083.999.1970 4.750.000đ 55 Mua ngay
9 vinaphone 08.5678.1970 5.590.000đ 51 Mua ngay
10 vinaphone 083.555.1970 2.090.000đ 43 Mua ngay
11 vinaphone 081777.1970 5.460.000đ 47 Mua ngay
12 vinaphone 0834.67.1970 1.925.000đ 45 Mua ngay
13 vinaphone 082399.1970 1.100.000đ 48 Mua ngay
14 vinaphone 08.2345.1970 5.890.000đ 39 Mua ngay
15 vinaphone 083.678.1970 5.020.000đ 49 Mua ngay
16 vinaphone 0825.95.1970 1.100.000đ 46 Mua ngay
17 vinaphone 0839.66.1970 1.840.000đ 49 Mua ngay
18 vinaphone 082.666.1970 3.020.000đ 45 Mua ngay
19 vinaphone 081779.1970 1.990.000đ 49 Mua ngay
20 vinaphone 0834.93.1970 1.100.000đ 44 Mua ngay
21 vinaphone 0828.99.1970 1.400.000đ 53 Mua ngay
22 vinaphone 082.333.1970 1.100.000đ 36 Mua ngay
23 vinaphone 0839.33.1970 1.100.000đ 43 Mua ngay
24 vinaphone 08.1978.1970 1.100.000đ 50 Mua ngay
25 vinaphone 081778.1970 1.960.000đ 48 Mua ngay
26 vinaphone 0828.98.1970 4.390.000đ 52 Mua ngay
27 vinaphone 082.888.1970 3.030.000đ 51 Mua ngay
28 vinaphone 0825.99.1970 1.100.000đ 50 Mua ngay
29 vinaphone 083.567.1970 4.380.000đ 46 Mua ngay
30 vinaphone 0825.93.1970 980.000đ 44 Mua ngay
31 vinaphone 082.999.1970 3.990.000đ 54 Mua ngay
32 vinaphone 0825.98.1970 1.100.000đ 49 Mua ngay
33 vinaphone 0838.77.1970 1.900.000đ 50 Mua ngay
34 vinaphone 083.444.1970 1.925.000đ 40 Mua ngay
35 vinaphone 082.555.1970 1.100.000đ 42 Mua ngay
36 vinaphone 0812.12.1970 3.730.000đ 31 Mua ngay
37 vinaphone 08.15.09.1970 3.800.000đ 40 Mua ngay
38 vinaphone 0818.98.1970 2.020.000đ 51 Mua ngay
39 vinaphone 08.23.06.1970 2.880.000đ 36 Mua ngay
40 vinaphone 0819.12.1970 2.840.000đ 38 Mua ngay
41 vinaphone 0812.66.1970 1.400.000đ 40 Mua ngay
42 vinaphone 0827.99.1970 1.400.000đ 52 Mua ngay
43 vinaphone 0818.23.1970 1.400.000đ 39 Mua ngay
44 mobifone 0899.79.1970 1.440.000đ 59 Mua ngay
45 mobifone 08.9996.1970 1.450.000đ 58 Mua ngay
46 mobifone 0899.78.1970 1.437.500đ 58 Mua ngay
47 vinaphone 0837.99.1970 903.000đ 53 Mua ngay
48 vinaphone 0839.96.1970 903.000đ 52 Mua ngay
49 vinaphone 0838.83.1970 1.500.000đ 47 Mua ngay
50 vinaphone 0833.99.1970 1.167.500đ 49 Mua ngay
51 vinaphone 0835.85.1970 763.000đ 46 Mua ngay
52 viettel 0869.57.1970 903.000đ 52 Mua ngay
53 vinaphone 0836.26.1970 903.000đ 42 Mua ngay
54 viettel 0868.37.1970 903.000đ 49 Mua ngay
55 viettel 0869.24.1970 903.000đ 46 Mua ngay
56 viettel 0868.92.1970 903.000đ 50 Mua ngay
57 vinaphone 0838.89.1970 1.167.500đ 53 Mua ngay
58 viettel 0868.31.1970 903.000đ 43 Mua ngay
59 viettel 0867.92.1970 903.000đ 49 Mua ngay
60 viettel 0868.35.1970 903.000đ 47 Mua ngay
61 vinaphone 0838.68.1970 1.500.000đ 50 Mua ngay
62 vinaphone 0838.86.1970 1.500.000đ 50 Mua ngay
63 viettel 0869.29.1970 903.000đ 51 Mua ngay
64 viettel 0862.52.1970 650.000đ 40 Mua ngay
65 viettel 0865.82.1970 650.000đ 46 Mua ngay
66 viettel 0867.05.1970 650.000đ 43 Mua ngay
67 viettel 0868.96.1970 650.000đ 54 Mua ngay
68 viettel 0865.97.1970 650.000đ 52 Mua ngay
69 viettel 0865.70.1970 650.000đ 43 Mua ngay
70 viettel 0868.70.1970 650.000đ 46 Mua ngay
71 viettel 0866.53.1970 650.000đ 45 Mua ngay
72 viettel 0862.84.1970 650.000đ 45 Mua ngay
73 viettel 0862.07.1970 650.000đ 40 Mua ngay
74 viettel 0868.94.1970 650.000đ 52 Mua ngay
75 viettel 0869.81.1970 650.000đ 49 Mua ngay
76 viettel 0865.94.1970 650.000đ 49 Mua ngay
77 viettel 0867.57.1970 650.000đ 50 Mua ngay
78 viettel 0865.96.1970 650.000đ 51 Mua ngay
79 viettel 0862.48.1970 650.000đ 45 Mua ngay
80 viettel 0869.94.1970 650.000đ 53 Mua ngay
81 viettel 0865.58.1970 650.000đ 49 Mua ngay
82 viettel 0866.50.1970 650.000đ 42 Mua ngay
83 viettel 0866.61.1970 910.000đ 44 Mua ngay
84 viettel 0866.18.1970 910.000đ 46 Mua ngay
85 viettel 0868.77.1970 910.000đ 53 Mua ngay
86 viettel 0868.48.1970 910.000đ 51 Mua ngay
87 viettel 0862.63.1970 910.000đ 42 Mua ngay
88 viettel 0868.89.1970 910.000đ 56 Mua ngay
89 viettel 0866.97.1970 910.000đ 53 Mua ngay
90 viettel 0865.90.1970 910.000đ 45 Mua ngay