Hôm nay: 02/12/2022
KHO SIM
GỐC
GIAO SIM
Miễn phí
HỖ TRỢ
TRẢ GÓP

Sim Đầu Số 039

STT Mạng Sim số Gía bán Điểm Mua sim
1 viettel 039.919.7777 70.000.000đ 59 Mua ngay
2 viettel 039.84.3.1984 1.100.000đ 49 Mua ngay
3 viettel 039.909.7777 70.000.000đ 58 Mua ngay
4 viettel 039.84.3.1969 1.100.000đ 52 Mua ngay
5 viettel 0396.091.486 699.000đ 46 Mua ngay
6 viettel 0396.27.1138 699.000đ 40 Mua ngay
7 viettel 0395.011.229 769.000đ 32 Mua ngay
8 viettel 0398.427.444 769.000đ 45 Mua ngay
9 viettel 0395.390.688 2.240.000đ 51 Mua ngay
10 viettel 0394.09.01.22 769.000đ 30 Mua ngay
11 viettel 0398.467.488 769.000đ 57 Mua ngay
12 viettel 0395.842.379 959.000đ 50 Mua ngay
13 viettel 03979.00092 769.000đ 39 Mua ngay
14 viettel 0397.680.439 699.000đ 49 Mua ngay
15 viettel 0398.916.079 699.000đ 52 Mua ngay
16 viettel 0394.292.088 699.000đ 45 Mua ngay
17 viettel 0399.649.186 699.000đ 55 Mua ngay
18 viettel 0399.380.739 769.000đ 51 Mua ngay
19 viettel 0396.824.788 769.000đ 55 Mua ngay
20 viettel 0394.08.01.14 790.000đ 30 Mua ngay
21 viettel 0392.925.922 699.000đ 43 Mua ngay
22 viettel 0397.815.986 850.000đ 56 Mua ngay
23 viettel 0398.381.499 769.000đ 54 Mua ngay
24 viettel 0393.558.377 890.000đ 50 Mua ngay