Hôm nay: 05/12/2022
KHO SIM
GỐC
GIAO SIM
Miễn phí
HỖ TRỢ
TRẢ GÓP

Sim Đầu Số 039

STT Mạng Sim số Gía bán Điểm Mua sim
1 viettel 039.222.9899 5.350.000đ 53 Mua ngay
2 viettel 0399.88.6879 8.950.000đ 67 Mua ngay
3 viettel 0396.78.1102 5.350.000đ 37 Mua ngay
4 viettel 0399.366.686 6.900.000đ 56 Mua ngay
5 viettel 0392.66.6879 5.140.000đ 56 Mua ngay
6 viettel 0396.1111.31 5.140.000đ 26 Mua ngay
7 viettel 0398.999.799 8.840.000đ 72 Mua ngay
8 viettel 0395.999.688 7.150.000đ 66 Mua ngay
9 viettel 0396.233.979 5.350.000đ 51 Mua ngay
10 viettel 0395.889.899 8.800.000đ 68 Mua ngay
11 viettel 0396.689.789 8.840.000đ 65 Mua ngay
12 viettel 039388.3979 8.840.000đ 59 Mua ngay
13 viettel 03.9898.6879 8.950.000đ 67 Mua ngay
14 viettel 0396.89.1102 5.350.000đ 39 Mua ngay
15 viettel 0399.1111.31 5.140.000đ 29 Mua ngay
16 viettel 0394.9999.29 8.840.000đ 63 Mua ngay
17 viettel 0396.5555.45 5.300.000đ 47 Mua ngay
18 viettel 0392.000.079 5.350.000đ 30 Mua ngay
19 viettel 0395.279.379 7.150.000đ 54 Mua ngay
20 viettel 0392.012.789 8.840.000đ 41 Mua ngay
21 viettel 0397.8888.58 6.940.000đ 64 Mua ngay
22 viettel 0399.996.779 6.740.000đ 68 Mua ngay
23 viettel 039.939.1102 7.150.000đ 37 Mua ngay
24 viettel 039583.888.9 5.009.000đ 61 Mua ngay
25 viettel 0396.5555.35 5.350.000đ 46 Mua ngay
26 viettel 03.9788.9788 8.840.000đ 67 Mua ngay
27 viettel 0399.939.779 7.150.000đ 65 Mua ngay
28 viettel 0395.86.1988 5.350.000đ 57 Mua ngay
29 viettel 0396.363.979 7.150.000đ 55 Mua ngay
30 viettel 039488.999.8 5.340.000đ 67 Mua ngay
31 viettel 039499.888.9 5.009.000đ 67 Mua ngay
32 viettel 0396.866.678 6.940.000đ 59 Mua ngay
33 viettel 0395.88.1998 5.340.000đ 60 Mua ngay
34 viettel 0397.3333.73 5.200.000đ 41 Mua ngay
35 viettel 0392.553.979 5.350.000đ 52 Mua ngay
36 viettel 03.9292.1991 5.540.000đ 45 Mua ngay
37 viettel 0398.777.739 8.800.000đ 60 Mua ngay
38 viettel 039.789.1368 8.840.000đ 54 Mua ngay
39 viettel 0393.55.1989 5.040.000đ 52 Mua ngay
40 viettel 03.9292.8688 7.150.000đ 55 Mua ngay
41 viettel 0395.8888.69 5.350.000đ 64 Mua ngay
42 viettel 0396.11.11.91 5.350.000đ 32 Mua ngay
43 viettel 0395.7777.57 5.350.000đ 57 Mua ngay
44 viettel 039380.888.9 5.350.000đ 56 Mua ngay
45 viettel 0396.818.828 7.150.000đ 53 Mua ngay
46 viettel 0395.88.1979 5.350.000đ 59 Mua ngay
47 viettel 0399.39.1998 7.100.000đ 60 Mua ngay
48 viettel 0393.88.1979 5.350.000đ 57 Mua ngay
49 viettel 0398.929.939 7.150.000đ 61 Mua ngay
50 viettel 0396.11.11.89 5.350.000đ 39 Mua ngay
51 viettel 0396.55.1989 5.350.000đ 55 Mua ngay
52 viettel 0399.93.1986 5.350.000đ 57 Mua ngay
53 viettel 0398.5555.25 5.350.000đ 47 Mua ngay
54 viettel 0392.111.139 8.800.000đ 30 Mua ngay
55 viettel 0396.919.929 5.350.000đ 57 Mua ngay
56 viettel 0392.991.368 5.350.000đ 50 Mua ngay
57 viettel 0395.2222.62 5.350.000đ 33 Mua ngay
58 viettel 0392.11.11.21 5.350.000đ 21 Mua ngay
59 viettel 0398.399.986 5.340.000đ 64 Mua ngay
60 viettel 0395.896.886 7.150.000đ 62 Mua ngay