Hôm nay: 01/04/2023
KHO SIM
GỐC
GIAO SIM
Miễn phí
HỖ TRỢ
TRẢ GÓP

Sim Đầu Số 039

STT Mạng Sim số Gía bán Điểm Mua sim
1 viettel 0395.999999 2.090.000.000đ 71 Mua ngay
2 viettel 0392.999999 1.900.000.000đ 68 Mua ngay
3 viettel 039.22.88888 1.360.000.000đ 56 Mua ngay
4 viettel 039.33.88888 1.360.000.000đ 58 Mua ngay
5 viettel 03.97.888.888 1.000.000.000đ 67 Mua ngay
6 viettel 0399.777777 660.000.000đ 63 Mua ngay
7 viettel 0399.333333 629.000.000đ 39 Mua ngay
8 viettel 0397.666666 610.000.000đ 55 Mua ngay
9 viettel 039993.9999 599.000.000đ 69 Mua ngay
10 viettel 0394.666666 560.000.000đ 52 Mua ngay
11 viettel 039.333.9999 532.000.000đ 57 Mua ngay
12 viettel 03.95.95.95.95 468.000.000đ 59 Mua ngay
13 viettel 0398.39.39.39 462.000.000đ 56 Mua ngay
14 viettel 03978.99999 448.000.000đ 72 Mua ngay
15 viettel 03.97.97.97.97 446.000.000đ 67 Mua ngay
16 viettel 0399.222222 433.000.000đ 33 Mua ngay
17 viettel 03999.33333 399.000.000đ 45 Mua ngay
18 viettel 03.9999.6666 399.000.000đ 63 Mua ngay
19 viettel 03.999999.96 390.000.000đ 72 Mua ngay
20 viettel 03.999999.92 390.000.000đ 68 Mua ngay
21 viettel 03.999.55555 389.000.000đ 55 Mua ngay
22 viettel 0398.333333 375.000.000đ 38 Mua ngay
23 viettel 0394.333333 350.000.000đ 34 Mua ngay
24 viettel 0399.799.799 330.000.000đ 71 Mua ngay
25 viettel 03.9876.5432 299.000.000đ 47 Mua ngay
26 viettel 0399.000000 280.000.000đ 21 Mua ngay
27 viettel 0397.96.8888 274.000.000đ 66 Mua ngay
28 viettel 0399.16.9999 268.000.000đ 64 Mua ngay
29 viettel 039.85.99999 266.000.000đ 70 Mua ngay
30 viettel 0392.68.68.68 245.000.000đ 56 Mua ngay
31 viettel 03.999.22222 236.000.000đ 40 Mua ngay
32 viettel 0393.89.89.89 235.000.000đ 66 Mua ngay
33 viettel 039.777.8888 222.000.000đ 65 Mua ngay
34 viettel 0392.88.9999 220.000.000đ 66 Mua ngay
35 viettel 0392.77.9999 220.000.000đ 64 Mua ngay
36 viettel 039.8888886 207.000.000đ 66 Mua ngay
37 viettel 0398.868686 204.000.000đ 62 Mua ngay
38 viettel 039.88.33333 200.000.000đ 43 Mua ngay
39 viettel 03936.55555 200.000.000đ 46 Mua ngay
40 viettel 0396.777.999 200.000.000đ 66 Mua ngay
41 viettel 039.79.79.779 200.000.000đ 67 Mua ngay
42 viettel 0393.83.8888 196.000.000đ 58 Mua ngay
43 viettel 0396.888.999 189.000.000đ 69 Mua ngay
44 viettel 03939.22222 189.000.000đ 34 Mua ngay
45 viettel 0395.666.999 189.000.000đ 62 Mua ngay
46 viettel 0396.33.8888 181.000.000đ 56 Mua ngay
47 viettel 0395.85.8888 180.000.000đ 62 Mua ngay
48 viettel 03.9339.9339 179.000.000đ 51 Mua ngay
49 viettel 0396.39.39.39 177.000.000đ 54 Mua ngay
50 viettel 03.9339.9779 168.000.000đ 59 Mua ngay
51 viettel 0393.55.6666 166.000.000đ 49 Mua ngay
52 viettel 03.97.69.69.69 160.000.000đ 64 Mua ngay
53 viettel 039.7577777 153.000.000đ 59 Mua ngay
54 viettel 0398.15.9999 151.000.000đ 62 Mua ngay
55 viettel 0398.777778 150.350.000đ 63 Mua ngay
56 viettel 0394.666.888 150.000.000đ 58 Mua ngay
57 viettel 0398.26.8888 150.000.000đ 60 Mua ngay
58 viettel 039.223.9999 148.000.000đ 55 Mua ngay
59 viettel 0399.23.9999 148.000.000đ 62 Mua ngay
60 viettel 0398.789789 146.000.000đ 68 Mua ngay
61 viettel 039.238.9999 143.000.000đ 61 Mua ngay
62 viettel 0392.89.89.89 143.000.000đ 65 Mua ngay
63 viettel 0398.77.9999 138.000.000đ 70 Mua ngay
64 viettel 0396.33.6666 133.000.000đ 48 Mua ngay
65 viettel 0392.32.9999 131.000.000đ 55 Mua ngay
66 viettel 039.636.8888 130.000.000đ 59 Mua ngay
67 viettel 0397.97.8888 129.000.000đ 67 Mua ngay
68 viettel 039.6363636 128.000.000đ 45 Mua ngay
69 viettel 039.655.6666 124.000.000đ 52 Mua ngay
70 viettel 039.884.8888 123.000.000đ 64 Mua ngay
71 viettel 0398.83.83.83 120.000.000đ 53 Mua ngay
72 viettel 0396.25.9999 120.000.000đ 61 Mua ngay
73 viettel 0393.777.888 119.000.000đ 60 Mua ngay
74 viettel 03.99999.868 118.000.000đ 70 Mua ngay
75 viettel 0392.95.9999 116.000.000đ 64 Mua ngay
76 viettel 0392.85.6789 116.000.000đ 57 Mua ngay
77 viettel 039.207.7777 115.000.000đ 49 Mua ngay
78 viettel 0398.333.888 113.000.000đ 53 Mua ngay
79 viettel 039.79.4.9999 110.000.000đ 68 Mua ngay
80 viettel 039.666666.7 110.000.000đ 55 Mua ngay
81 viettel 0394.394.394 109.000.000đ 48 Mua ngay
82 viettel 0399.686.999 109.000.000đ 68 Mua ngay
83 viettel 0399.10.9999 106.000.000đ 58 Mua ngay
84 viettel 039.787.8888 106.000.000đ 66 Mua ngay
85 viettel 0393.31.8888 106.000.000đ 51 Mua ngay
86 viettel 03.96.98.98.98 102.000.000đ 69 Mua ngay
87 viettel 039.661.9999 101.000.000đ 61 Mua ngay
88 viettel 039.228.6789 50.000.000đ 54 Mua ngay
89 viettel 0392.11.6789 50.000.000đ 46 Mua ngay
90 viettel 0399.36.6789 50.000.000đ 60 Mua ngay