Hôm nay: 25/03/2023
KHO SIM
GỐC
GIAO SIM
Miễn phí
HỖ TRỢ
TRẢ GÓP

Sim Đầu Số 039

STT Mạng Sim số Gía bán Điểm Mua sim
1 viettel 0399.063.623 550.000đ 41 Mua ngay
2 viettel 0398.82.6006 650.000đ 42 Mua ngay
3 viettel 0395.314.679 650.000đ 47 Mua ngay
4 viettel 0396.37.0603 550.000đ 37 Mua ngay
5 viettel 0393.471.958 550.000đ 49 Mua ngay
6 viettel 03979.24.156 550.000đ 46 Mua ngay
7 viettel 039.63.63.688 7.200.000đ 52 Mua ngay
8 viettel 0395.997.995 756.000đ 65 Mua ngay
9 viettel 0396.774.994 756.000đ 58 Mua ngay
10 viettel 0394.655.055 707.000đ 42 Mua ngay
11 viettel 0399.44.89.44 763.000đ 54 Mua ngay
12 viettel 039.444.61.44 728.000đ 39 Mua ngay
13 viettel 039.4446.123 805.000đ 36 Mua ngay
14 viettel 0394.67.67.33 728.000đ 48 Mua ngay
15 viettel 0397.668.660 665.000đ 51 Mua ngay
16 viettel 039.4446.234 728.000đ 39 Mua ngay
17 viettel 0399.44.11.01 763.000đ 32 Mua ngay
18 viettel 0396.27.47.67 980.000đ 51 Mua ngay
19 viettel 0397.662.668 5.310.000đ 53 Mua ngay
20 viettel 0396.363.373 763.000đ 43 Mua ngay
21 viettel 0394.801.000 840.000đ 25 Mua ngay
22 viettel 0397.552.551 854.000đ 42 Mua ngay
23 viettel 0397.668.664 728.000đ 55 Mua ngay
24 viettel 039.63.63.668 9.000.000đ 50 Mua ngay
25 viettel 0396.775.000 840.000đ 37 Mua ngay
26 viettel 0396.144.844 791.000đ 43 Mua ngay
27 viettel 0396.77.5005 665.000đ 42 Mua ngay
28 viettel 0396.005.225 728.000đ 32 Mua ngay
29 viettel 0393.887.882 728.000đ 56 Mua ngay
30 viettel 0397.933.944 959.000đ 51 Mua ngay
31 viettel 0397.660.770 980.000đ 45 Mua ngay
32 viettel 039.85.11114 756.000đ 33 Mua ngay
33 viettel 0397.66.07.66 665.000đ 50 Mua ngay
34 viettel 0399.44.10.44 763.000đ 38 Mua ngay
35 viettel 0392.787.000 980.000đ 36 Mua ngay
36 viettel 0395.173.000 910.000đ 28 Mua ngay
37 viettel 0397.668.667 728.000đ 58 Mua ngay
38 viettel 0396.363.343 602.000đ 40 Mua ngay
39 viettel 0393.063.668 700.000đ 44 Mua ngay
40 viettel 0392.772.588 700.000đ 51 Mua ngay
41 viettel 0395.17.02.13 700.000đ 31 Mua ngay
42 viettel 0392.955.866 700.000đ 53 Mua ngay
43 viettel 03987.333.93 700.000đ 48 Mua ngay
44 viettel 0398.01.04.02 700.000đ 27 Mua ngay
45 viettel 0397.746.444 700.000đ 48 Mua ngay
46 viettel 0396.213.039 700.000đ 36 Mua ngay
47 viettel 03961.999.76 700.000đ 59 Mua ngay
48 viettel 0393.259.079 700.000đ 47 Mua ngay
49 viettel 0395.146.679 700.000đ 50 Mua ngay
50 viettel 0397.41.1983 700.000đ 45 Mua ngay
51 viettel 0397.821.186 700.000đ 45 Mua ngay
52 viettel 039321.555.9 700.000đ 42 Mua ngay
53 viettel 0395.649.268 700.000đ 52 Mua ngay
54 viettel 039465.666.9 700.000đ 54 Mua ngay
55 viettel 0395.154.669 700.000đ 48 Mua ngay
56 viettel 0398.14.08.14 700.000đ 38 Mua ngay
57 viettel 0399.483.886 700.000đ 58 Mua ngay
58 viettel 0398.067.686 700.000đ 53 Mua ngay
59 viettel 0393.890.986 700.000đ 55 Mua ngay
60 viettel 0393.902.268 700.000đ 42 Mua ngay
61 viettel 0394.110.444 700.000đ 30 Mua ngay
62 viettel 0398.325.979 700.000đ 55 Mua ngay
63 viettel 0398.982.539 700.000đ 56 Mua ngay
64 viettel 0399.619.799 700.000đ 62 Mua ngay
65 viettel 0396.52.0220 700.000đ 29 Mua ngay
66 viettel 0397.127.768 700.000đ 50 Mua ngay
67 viettel 03.999.19390 700.000đ 52 Mua ngay
68 viettel 0398.434.168 700.000đ 46 Mua ngay
69 viettel 0394.171.968 700.000đ 48 Mua ngay
70 viettel 0393.707.466 700.000đ 45 Mua ngay
71 viettel 0399.044.879 700.000đ 53 Mua ngay
72 viettel 0392.41.2013 700.000đ 25 Mua ngay
73 viettel 03959.888.40 700.000đ 54 Mua ngay
74 viettel 0396.886.599 700.000đ 63 Mua ngay
75 viettel 0396.520.886 700.000đ 47 Mua ngay
76 viettel 0398.32.2009 700.000đ 36 Mua ngay
77 viettel 0393.427.966 700.000đ 49 Mua ngay
78 viettel 0398.96.1974 700.000đ 56 Mua ngay
79 viettel 0394.923.766 700.000đ 49 Mua ngay
80 viettel 0393.132.979 700.000đ 46 Mua ngay
81 viettel 0393.410.139 700.000đ 33 Mua ngay
82 viettel 0392.772.739 700.000đ 49 Mua ngay
83 viettel 0395.14.7117 700.000đ 38 Mua ngay
84 viettel 0397.815.668 700.000đ 53 Mua ngay
85 viettel 0398.06.10.89 700.000đ 44 Mua ngay
86 viettel 0395.394.889 700.000đ 58 Mua ngay
87 viettel 0395.981.086 700.000đ 49 Mua ngay
88 viettel 0396.206.899 700.000đ 52 Mua ngay
89 viettel 0393.11.1972 700.000đ 36 Mua ngay
90 viettel 0399.51.2017 700.000đ 37 Mua ngay