Hôm nay: 02/12/2022
KHO SIM
GỐC
GIAO SIM
Miễn phí
HỖ TRỢ
TRẢ GÓP

Sim Đầu Số 039

STT Mạng Sim số Gía bán Điểm Mua sim
1 viettel 039.84.3.1984 959.000đ 49 Mua ngay
2 viettel 039.84.3.1969 959.000đ 52 Mua ngay
3 viettel 0394.471.266 699.000đ 42 Mua ngay
4 viettel 0393.409.739 559.000đ 47 Mua ngay
5 viettel 0397.319.566 699.000đ 49 Mua ngay
6 viettel 0394.632.466 699.000đ 43 Mua ngay
7 viettel 0397.760.799 699.000đ 57 Mua ngay
8 viettel 0393.303.757 959.000đ 40 Mua ngay
9 viettel 0394.213.086 699.000đ 36 Mua ngay
10 viettel 0396.710.986 769.000đ 49 Mua ngay
11 viettel 0397.854.899 769.000đ 62 Mua ngay
12 viettel 0394.32.32.35 699.000đ 34 Mua ngay
13 viettel 0392.604.099 629.000đ 42 Mua ngay
14 viettel 0394.287.499 769.000đ 55 Mua ngay
15 viettel 0398.468.590 629.000đ 52 Mua ngay
16 viettel 0396.554.286 699.000đ 48 Mua ngay
17 viettel 0392.815.234 850.000đ 37 Mua ngay
18 viettel 0393.558.377 890.000đ 50 Mua ngay
19 viettel 0397.030.966 699.000đ 43 Mua ngay
20 viettel 0396.945.068 699.000đ 50 Mua ngay
21 viettel 0397.248.788 699.000đ 56 Mua ngay
22 viettel 0395.248.599 699.000đ 54 Mua ngay
23 viettel 0398.987.039 699.000đ 56 Mua ngay
24 viettel 0398.427.444 769.000đ 45 Mua ngay