Hôm nay: 01/04/2023
KHO SIM
GỐC
GIAO SIM
Miễn phí
HỖ TRỢ
TRẢ GÓP

Sim Đầu Số 039

STT Mạng Sim số Gía bán Điểm Mua sim
1 viettel 0396.37.0603 550.000đ 37 Mua ngay
2 viettel 03979.24.156 550.000đ 46 Mua ngay
3 viettel 0397.31.53.58 450.000đ 44 Mua ngay
4 viettel 0397.576.881 450.000đ 54 Mua ngay
5 viettel 0394.356.056 450.000đ 41 Mua ngay
6 viettel 0399.063.623 550.000đ 41 Mua ngay
7 viettel 0392.78.78.53 450.000đ 52 Mua ngay
8 viettel 0393.471.958 550.000đ 49 Mua ngay
9 viettel 0395.314.679 650.000đ 47 Mua ngay
10 viettel 039.223.58.55 450.000đ 42 Mua ngay
11 viettel 0396.72.1114 390.000đ 34 Mua ngay
12 viettel 0398.215.165 450.000đ 40 Mua ngay
13 viettel 0395.863.810 450.000đ 43 Mua ngay
14 viettel 0392.834.118 450.000đ 39 Mua ngay
15 viettel 0398.82.6006 650.000đ 42 Mua ngay
16 viettel 0392.30.33.10 450.000đ 24 Mua ngay
17 viettel 0392.8284.79 690.000đ 52 Mua ngay
18 viettel 0397.0808.53 600.000đ 43 Mua ngay
19 viettel 0397.982.486 660.000đ 56 Mua ngay
20 viettel 039.444.7486 670.000đ 49 Mua ngay
21 viettel 0395.207.707 910.000đ 40 Mua ngay
22 viettel 0392.774.574 680.000đ 48 Mua ngay
23 viettel 0393.246.346 740.000đ 40 Mua ngay
24 viettel 0394.137.537 600.000đ 42 Mua ngay
25 viettel 0397.6060.59 750.000đ 45 Mua ngay
26 viettel 0399.433.468 920.000đ 49 Mua ngay
27 viettel 0394.895.395 760.000đ 55 Mua ngay
28 viettel 0394.963.039 520.000đ 46 Mua ngay
29 viettel 0393.9090.85 600.000đ 46 Mua ngay
30 viettel 0393.854.039 720.000đ 44 Mua ngay
31 viettel 0394.644.144 920.000đ 39 Mua ngay
32 viettel 0396.894.486 710.000đ 57 Mua ngay
33 viettel 0394.507.068 700.000đ 42 Mua ngay
34 viettel 0397.850.086 750.000đ 46 Mua ngay
35 viettel 0395.025.039 710.000đ 36 Mua ngay
36 viettel 0393.227.068 650.000đ 40 Mua ngay
37 viettel 0396.116.479 670.000đ 46 Mua ngay
38 viettel 0392.640.439 670.000đ 40 Mua ngay
39 viettel 0397.324.924 630.000đ 43 Mua ngay
40 viettel 0393.419.219 710.000đ 41 Mua ngay
41 viettel 0395.423.486 800.000đ 44 Mua ngay
42 viettel 0394.240.540 720.000đ 31 Mua ngay
43 viettel 0397.175.039 780.000đ 44 Mua ngay
44 viettel 0397.527.627 720.000đ 48 Mua ngay
45 viettel 0395.471.871 730.000đ 45 Mua ngay
46 viettel 0396.301.401 640.000đ 27 Mua ngay
47 viettel 0393.465.079 680.000đ 46 Mua ngay
48 viettel 0394.265.165 850.000đ 41 Mua ngay
49 viettel 0396.576.939 910.000đ 57 Mua ngay
50 viettel 0392.635.479 620.000đ 48 Mua ngay
51 viettel 0394.130.039 810.000đ 32 Mua ngay
52 viettel 0396.2121.85 780.000đ 37 Mua ngay
53 viettel 0397.131.931 680.000đ 37 Mua ngay
54 viettel 0394.647.139 660.000đ 46 Mua ngay
55 viettel 0395.361.039 520.000đ 39 Mua ngay
56 viettel 0397.686.039 790.000đ 51 Mua ngay
57 viettel 0394.034.986 560.000đ 46 Mua ngay
58 viettel 0394.4545.89 620.000đ 51 Mua ngay
59 viettel 0392.6161.83 690.000đ 39 Mua ngay
60 viettel 0397.541.241 680.000đ 36 Mua ngay
61 viettel 0394.318.086 750.000đ 42 Mua ngay
62 viettel 0397.971.086 750.000đ 50 Mua ngay
63 viettel 0395.717.317 830.000đ 43 Mua ngay
64 viettel 0397.5454.14 540.000đ 42 Mua ngay
65 viettel 0395.181.786 620.000đ 48 Mua ngay
66 viettel 0395.377.068 730.000đ 48 Mua ngay
67 viettel 0394.615.215 650.000đ 36 Mua ngay
68 viettel 0393.056.256 760.000đ 39 Mua ngay
69 viettel 0395.985.039 640.000đ 51 Mua ngay
70 viettel 0399.844.879 900.000đ 61 Mua ngay
71 viettel 0399.126.026 770.000đ 38 Mua ngay
72 viettel 0392.815.012 610.000đ 31 Mua ngay
73 viettel 0398.215.939 820.000đ 49 Mua ngay
74 viettel 0396.491.439 610.000đ 48 Mua ngay
75 viettel 0393.5151.00 830.000đ 27 Mua ngay
76 viettel 0393.049.749 620.000đ 48 Mua ngay
77 viettel 0398.4848.12 700.000đ 47 Mua ngay
78 viettel 0396.906.839 750.000đ 53 Mua ngay
79 viettel 0395.623.086 750.000đ 42 Mua ngay
80 viettel 0397.9494.93 700.000đ 57 Mua ngay
81 viettel 0393.4848.61 700.000đ 46 Mua ngay
82 viettel 0392.725.325 580.000đ 38 Mua ngay
83 viettel 0394.495.986 890.000đ 57 Mua ngay
84 viettel 0397.730.639 670.000đ 47 Mua ngay
85 viettel 0392.021.721 780.000đ 27 Mua ngay
86 viettel 0395.893.068 680.000đ 51 Mua ngay
87 viettel 0394.708.039 800.000đ 43 Mua ngay
88 viettel 0398.131.631 710.000đ 35 Mua ngay
89 viettel 0393.583.483 750.000đ 46 Mua ngay
90 viettel 0394.845.239 740.000đ 47 Mua ngay