Hôm nay: 30/11/2022
KHO SIM
GỐC
GIAO SIM
Miễn phí
HỖ TRỢ
TRẢ GÓP

Sim Đầu Số 039

STT Mạng Sim số Gía bán Điểm Mua sim
1 viettel 0393.686.191 2.240.000đ 46 Mua ngay
2 viettel 0399.368.863 3.230.000đ 55 Mua ngay
3 viettel 0395.390.688 2.240.000đ 51 Mua ngay
4 viettel 0395.336.833 2.240.000đ 43 Mua ngay
5 viettel 0399939.152 4.490.000đ 50 Mua ngay
6 viettel 0392.000.998 2.240.000đ 40 Mua ngay
7 viettel 0398.28.1588 2.240.000đ 52 Mua ngay
8 viettel 03.9999.1909 4.490.000đ 58 Mua ngay
9 viettel 0399.256.139 2.370.000đ 47 Mua ngay
10 viettel 0395.666.361 2.110.000đ 45 Mua ngay
11 viettel 0398.386.993 2.540.000đ 58 Mua ngay
12 viettel 0398.266.558 2.110.000đ 52 Mua ngay
13 viettel 0393.397.079 3.990.000đ 50 Mua ngay
14 viettel 0395.183.379 2.540.000đ 48 Mua ngay
15 viettel 0395.957.568 2.110.000đ 57 Mua ngay
16 viettel 0392.500.566 2.110.000đ 36 Mua ngay
17 viettel 0398.390.186 2.540.000đ 47 Mua ngay
18 viettel 0393.825.988 2.110.000đ 55 Mua ngay
19 viettel 0395.66.5115 2.540.000đ 41 Mua ngay
20 viettel 0397.886.299 2.970.000đ 61 Mua ngay
21 viettel 0393.361.588 2.110.000đ 46 Mua ngay
22 viettel 0395.393.199 2.970.000đ 51 Mua ngay
23 viettel 0397.397.639 2.970.000đ 56 Mua ngay
24 viettel 0396.952.279 2.970.000đ 52 Mua ngay