Hôm nay: 05/12/2022
KHO SIM
GỐC
GIAO SIM
Miễn phí
HỖ TRỢ
TRẢ GÓP

Sim Đầu Số 039

STT Mạng Sim số Gía bán Điểm Mua sim
1 viettel 0398.82.6006 650.000đ 42 Mua ngay
2 viettel 0393.25.11.17 850.000đ 32 Mua ngay
3 viettel 0395.238.007 850.000đ 37 Mua ngay
4 viettel 0395.692.039 699.000đ 46 Mua ngay
5 viettel 0392.647.266 699.000đ 45 Mua ngay
6 viettel 0397.991.655 790.000đ 54 Mua ngay
7 viettel 0399.638.539 699.000đ 55 Mua ngay
8 viettel 0399.578.010 629.000đ 42 Mua ngay
9 viettel 0399.840.639 769.000đ 51 Mua ngay
10 viettel 0393.552.039 769.000đ 39 Mua ngay
11 viettel 0394.251.539 769.000đ 41 Mua ngay
12 viettel 0399.649.486 699.000đ 58 Mua ngay
13 viettel 0395.995.881 769.000đ 57 Mua ngay
14 viettel 0398.117.588 699.000đ 50 Mua ngay
15 viettel 0394.53.8910 699.000đ 42 Mua ngay
16 viettel 0395.09.89.29 699.000đ 54 Mua ngay
17 viettel 0395.32.28.32 629.000đ 37 Mua ngay
18 viettel 0399.216.499 850.000đ 52 Mua ngay
19 viettel 0392.671.388 699.000đ 47 Mua ngay
20 viettel 0396.516.039 699.000đ 42 Mua ngay
21 viettel 0393.232.377 769.000đ 39 Mua ngay
22 viettel 0392.298.488 769.000đ 53 Mua ngay
23 viettel 0392.804.439 699.000đ 42 Mua ngay
24 viettel 0393.02.10.08 769.000đ 26 Mua ngay
25 viettel 0397.88.0003 839.000đ 38 Mua ngay
26 viettel 0393.44.1966 699.000đ 45 Mua ngay
27 viettel 0394.775.186 699.000đ 50 Mua ngay
28 viettel 0394.042.166 629.000đ 35 Mua ngay
29 viettel 0393.824.899 850.000đ 55 Mua ngay
30 viettel 0395.170.786 699.000đ 46 Mua ngay
31 viettel 0399.555.141 699.000đ 42 Mua ngay
32 viettel 0396.974.386 699.000đ 55 Mua ngay
33 viettel 0392.746.898 629.000đ 56 Mua ngay
34 viettel 0394.216.639 769.000đ 43 Mua ngay
35 viettel 0397.225.466 699.000đ 44 Mua ngay
36 viettel 0394.349.479 769.000đ 52 Mua ngay
37 viettel 0395.390.688 2.240.000đ 51 Mua ngay
38 viettel 0398.224.116 629.000đ 36 Mua ngay
39 viettel 0394.588.455 699.000đ 51 Mua ngay
40 viettel 0394.987.966 699.000đ 61 Mua ngay
41 viettel 0392.945.499 769.000đ 54 Mua ngay
42 viettel 0399.108.788 699.000đ 53 Mua ngay
43 viettel 0396.1238.35 699.000đ 40 Mua ngay
44 viettel 0396.29.01.12 769.000đ 33 Mua ngay
45 viettel 0392.146.588 699.000đ 46 Mua ngay
46 viettel 0394.872.339 769.000đ 48 Mua ngay
47 viettel 0398.591.499 769.000đ 57 Mua ngay
48 viettel 0396.84.2239 959.000đ 46 Mua ngay
49 viettel 0399.06.02.15 959.000đ 35 Mua ngay
50 viettel 0398.49.8118 769.000đ 51 Mua ngay
51 viettel 0397.689.439 699.000đ 58 Mua ngay
52 viettel 03.9989.5445 769.000đ 56 Mua ngay
53 viettel 0394.975.988 699.000đ 62 Mua ngay
54 viettel 0394.067.088 699.000đ 45 Mua ngay
55 viettel 0393.118.469 699.000đ 44 Mua ngay
56 viettel 0396.897.499 769.000đ 64 Mua ngay
57 viettel 03977.16.199 959.000đ 52 Mua ngay
58 viettel 039.7785.968 850.000đ 62 Mua ngay
59 viettel 039999.7306 769.000đ 55 Mua ngay
60 viettel 0395.21.2025 850.000đ 29 Mua ngay