Hôm nay: 09/02/2023
KHO SIM
GỐC
GIAO SIM
Miễn phí
HỖ TRỢ
TRẢ GÓP

Sim Đầu Số 039

STT Mạng Sim số Gía bán Điểm Mua sim
1 viettel 0395.314.679 650.000đ 47 Mua ngay
2 viettel 0396.37.0603 550.000đ 37 Mua ngay
3 viettel 0393.471.958 550.000đ 49 Mua ngay
4 viettel 0394.356.056 390.000đ 41 Mua ngay
5 viettel 03979.24.156 550.000đ 46 Mua ngay
6 viettel 0396.72.1114 390.000đ 34 Mua ngay
7 viettel 0398.82.6006 650.000đ 42 Mua ngay
8 viettel 0399.063.623 550.000đ 41 Mua ngay
9 viettel 0397.55.18.55 980.000đ 48 Mua ngay
10 viettel 0397.31.31.38 980.000đ 38 Mua ngay
11 viettel 0393.00.1973 1.830.000đ 35 Mua ngay
12 viettel 0392.81.66.81 2.130.000đ 44 Mua ngay
13 viettel 0394.46.2005 1.830.000đ 33 Mua ngay
14 viettel 0393.666.744 980.000đ 48 Mua ngay
15 viettel 0398.32.5335 1.830.000đ 41 Mua ngay
16 viettel 0398.55.9494 980.000đ 56 Mua ngay
17 viettel 0398.69.1980 1.830.000đ 53 Mua ngay
18 viettel 0393.666.441 980.000đ 42 Mua ngay
19 viettel 039.3333.802 980.000đ 34 Mua ngay
20 viettel 0394.10.1717 980.000đ 33 Mua ngay
21 viettel 0396.42.2007 1.830.000đ 33 Mua ngay
22 viettel 0393.666.830 810.000đ 44 Mua ngay
23 viettel 0394.700.711 980.000đ 32 Mua ngay
24 viettel 0396.93.4433 740.000đ 44 Mua ngay
25 viettel 0397.29.29.24 700.000đ 47 Mua ngay
26 viettel 0397.55.66.33 3.000.000đ 47 Mua ngay
27 viettel 039.3333.766 1.680.000đ 43 Mua ngay
28 viettel 0397.38.98.38 1.680.000đ 58 Mua ngay
29 viettel 0396.037.168 740.000đ 43 Mua ngay
30 viettel 0397.00.3434 840.000đ 33 Mua ngay
31 viettel 0396.23.1978 1.830.000đ 48 Mua ngay
32 viettel 0396.91.5533 740.000đ 44 Mua ngay
33 viettel 0396.93.5544 740.000đ 48 Mua ngay
34 viettel 0392.036.777 2.600.000đ 44 Mua ngay
35 viettel 0398.565.575 980.000đ 53 Mua ngay
36 viettel 0393.31.2004 1.830.000đ 25 Mua ngay
37 viettel 0393.666.373 980.000đ 46 Mua ngay
38 viettel 0396.28.1977 1.830.000đ 52 Mua ngay
39 viettel 0394.54.2001 1.830.000đ 28 Mua ngay
40 viettel 0392.974.975 980.000đ 55 Mua ngay
41 viettel 0397.33.7070 1.180.000đ 39 Mua ngay
42 viettel 0397.55.1977 1.830.000đ 53 Mua ngay
43 viettel 039.4444.262 980.000đ 38 Mua ngay
44 viettel 0398.44.2525 840.000đ 42 Mua ngay
45 viettel 0394.81.0606 740.000đ 37 Mua ngay
46 viettel 0395.48.1984 1.830.000đ 51 Mua ngay
47 viettel 0393.88.79.78 1.100.000đ 62 Mua ngay
48 viettel 0394.65.6767 1.100.000đ 53 Mua ngay
49 viettel 0397.99.0101 980.000đ 39 Mua ngay
50 viettel 0397.393.493 740.000đ 50 Mua ngay
51 viettel 0392.807.870 700.000đ 44 Mua ngay
52 viettel 0393.666.775 980.000đ 52 Mua ngay
53 viettel 0392.09.4949 980.000đ 49 Mua ngay
54 viettel 0393.66.69.64 980.000đ 52 Mua ngay
55 viettel 0395.01.4848 770.000đ 42 Mua ngay
56 viettel 0396.92.9944 810.000đ 55 Mua ngay
57 viettel 0392.81.99.81 2.130.000đ 50 Mua ngay
58 viettel 0394.11.9393 1.180.000đ 42 Mua ngay
59 viettel 0396.043.143 740.000đ 33 Mua ngay
60 viettel 0399.343.848 840.000đ 51 Mua ngay
61 viettel 0397.52.66.52 1.180.000đ 45 Mua ngay
62 viettel 0397.66.33.44 3.000.000đ 45 Mua ngay
63 viettel 0395.14.7979 5.800.000đ 54 Mua ngay
64 viettel 0394.92.7878 1.330.000đ 57 Mua ngay
65 viettel 0392.040.888 6.000.000đ 42 Mua ngay
66 viettel 0394.688.788 5.800.000đ 61 Mua ngay
67 viettel 0398.784.000 770.000đ 39 Mua ngay
68 viettel 0392.89.79.39 3.300.000đ 59 Mua ngay
69 viettel 0392.062.777 2.600.000đ 43 Mua ngay
70 viettel 0393.66.61.64 980.000đ 44 Mua ngay
71 viettel 0393.26.1980 1.830.000đ 41 Mua ngay
72 viettel 0393.666.543 810.000đ 45 Mua ngay
73 viettel 0393.666.300 980.000đ 36 Mua ngay
74 viettel 0399.343.373 980.000đ 44 Mua ngay
75 viettel 0393.666.880 980.000đ 49 Mua ngay
76 viettel 0397.00.8181 1.330.000đ 37 Mua ngay
77 viettel 0393.666.442 980.000đ 43 Mua ngay
78 viettel 0393.666.923 810.000đ 47 Mua ngay
79 viettel 0395.012.111 2.200.000đ 23 Mua ngay
80 viettel 0396.92.4422 740.000đ 41 Mua ngay
81 viettel 0395.03.0123 2.130.000đ 26 Mua ngay
82 viettel 0392.810.816 740.000đ 38 Mua ngay
83 viettel 0392.78.38.78 4.000.000đ 55 Mua ngay
84 viettel 0393.666.044 980.000đ 41 Mua ngay
85 viettel 0393.666.014 810.000đ 38 Mua ngay
86 viettel 039.3333.877 1.680.000đ 46 Mua ngay
87 viettel 0396.335.667 740.000đ 48 Mua ngay
88 viettel 0396.500.200 1.830.000đ 25 Mua ngay
89 viettel 0399.94.2020 980.000đ 38 Mua ngay
90 viettel 0395.01.4646 740.000đ 38 Mua ngay