Hôm nay: 27/11/2022
KHO SIM
GỐC
GIAO SIM
Miễn phí
HỖ TRỢ
TRẢ GÓP

Sim Đầu Số 039

STT Mạng Sim số Gía bán Điểm Mua sim
1 viettel 0395.358.086 390.000đ 47 Mua ngay
2 viettel 0396.72.1114 390.000đ 34 Mua ngay
3 viettel 039.222.6202 390.000đ 28 Mua ngay
4 viettel 0398.82.6006 650.000đ 42 Mua ngay
5 viettel 0394.356.056 390.000đ 41 Mua ngay
6 viettel 0395.299.953 390.000đ 54 Mua ngay
7 viettel 03.9229.2880 390.000đ 43 Mua ngay
8 viettel 03939.20102 390.000đ 29 Mua ngay
9 viettel 0392.734.586 390.000đ 47 Mua ngay
10 viettel 0398.517.779 2.690.000đ 56 Mua ngay
11 viettel 0399.555.579 13.200.000đ 57 Mua ngay
12 viettel 0397.908.886 2.690.000đ 58 Mua ngay
13 viettel 039499.888.9 5.009.000đ 67 Mua ngay
14 viettel 0393.96.9889 4.490.000đ 64 Mua ngay
15 viettel 039623.888.9 2.690.000đ 56 Mua ngay
16 viettel 0398.78.1986 2.240.000đ 59 Mua ngay
17 viettel 0397.643.979 1.790.000đ 57 Mua ngay
18 viettel 0396.1111.71 4.490.000đ 30 Mua ngay
19 viettel 0398.11.11.81 5.140.000đ 33 Mua ngay
20 viettel 0393.39.1992 5.300.000đ 48 Mua ngay
21 viettel 0396.78.1102 5.350.000đ 37 Mua ngay
22 viettel 0392.888.839 11.700.000đ 58 Mua ngay
23 viettel 0399.86.1981 2.690.000đ 54 Mua ngay
24 viettel 0392.0000.93 2.690.000đ 26 Mua ngay